Tovární dodávka ---Žádný prostředník---OEM/ODM k dispozici

OEM/ODM

Procesní uzel OEM/ODM

about-us

(1) Potvrzení rozvržení LOGA

(1) LOGO layout confirmation

(2) Vzorová platba objednávky

(2) Sample order payment

(3) Výroba vzorků

(3) Sample production

(4) Ukázkový test dokončen

(4) Sample test completed

(5) Potvrzení hromadné objednávky

(5) Batch order confirmation

(6) Záloha za platbu dávkového příkazu

(5) Batch order confirmation

(7) Sériová výroba dokončena

(7) Mass production completed

(8) Zaplaťte závěrečnou platbu dávkového příkazu

(8) Pay the final payment of the batch order

(9)Odešlete/podepište příjem

(8) Pay the final payment of the batch order